Logo til ICU Park – en parkeringsapp

ICU Park er en app, som gør det muligt at holde styr på parkeringspladser i ens område – eksempelvis i ens boligforening. Med appen har privatpersoner et system, hvor man kan oprette faste pladser og udstede kontrolafgifter, hvis andre holder på ens plads.

ICU Park sørger for at det juridiske og administrative er på plads, så brugerne kan fokusere på det vigtige – nemlig at få kontrollen over deres pladser tilbage.

I forbindelse med udviklingen af appen havde ICU Park brug for et logo, og den opgave påtog jeg mig.

ICU Park ønskede, at deres logo skulle designes, så der ikke var nogen tvivl om, at det havde noget med parkeringspladser og biler at gøre. Det skulle udtrykke seriøsitet og retfærdighed, og det måtte gerne være i kradse farver.

Det skulle også passe ind i et app-format. Logoet skulle derfor være genkendeligt i en lille størrelse på en smartphone og have en nogenlunde kvadratisk form, så det kunne passe i et app-ikon.

Info om opgaven

Detaljer: Logo til virksomheden ICU Park
Tidsramme: Frihåndstegning og Adobe Illustrator
Tidsramme: 2 uger
År: 2020

Skitseproces

Ud fra vores forudgående snak om ICU Parks ønsker begyndte jeg at skitsere idéer.

Målet var at komme med så mange forskellige kvalificerede idéer som muligt med udgangspunkt i ønskerne, så ICU Park havde så mange gode valgmuligheder som muligt. Jeg researchede, hvordan konkurrenternes logoer typisk så ud, hvad der var meget brugt og hvad der var knapt så brugt. Det blev til denne brainstorm:

ICU Park skitser

Da der i navnet indgår “ICU” (I see you), legede jeg med flere idéer, hvor der indgår et øje. Det skulle symbolisere, at “vi holder øje med hinanden”. Hånden der peger symboliserer noget tilsvarende.

Generelt er temaet i disse forslag, at vi alle holder øje med, at vi holder på vores egen plads hver især.

Vi valgte dog at gå videre med logo nr. 12, da det var et anderledes forslag. Det viser en parkeringsplads set oppefra, og som det eneste logo indgår bogstaverne “ICU” naturligt i logoet.

Det færdige logo

Det færdige logo i forskellige versioner.

ICU Park fik en logopakke bestående af mange forskellige farveversioner samt et sort og hvidt logo, så de har et passende logo til alle baggrunde.

Kunsten i at lave et effektivt logo er at undgå klichéer samtidig med, at man heller ikke skal tænke så meget ud af boksen, at det bliver ugenkendeligt. I dette tilfælde er der en god balance mellem det nytænkende og det genkendelige, hvilket ICU Park var meget begejstrede for.

ICU Park logo blå m rød tekst

Sådan ser logoet ud i forskellige udgaver

ICU Park logo rød